Spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska

21. 02. 2017
Spolupráca pri spätnom zbere pneumatík zvýši ochranu životného prostredia
Bratislava – 21. február 2017 – Združenie miest a obcí podpisom prehlásenia oficiálne vstúpilo do spolupráce s neziskovou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre spätný zber pneumatík. Spoluprácou sa hlásia k snahe zvýšenia percenta spätného zberu pneumatík s ohľadom na rozsah svojich členov. ZMOS aj ELTMA intenzívne vnímajú niektoré problémy v oblasti spätného zberu odpadových pneumatík na Slovensku, spojené najmä s výkladom a aplikáciou príslušnej právnej úpravy v praxi, ako aj s nedostatočným zapojením relevantných subjektov do spätného zberu odpadových pneumatík v súlade so systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podpis Prehlásenia o spolupráci je deklaráciou spojenia síl, od čoho obidve združenia očakávajú zvýšenie percenta spätného zberu pneumatík a s ohľadom na rozsah svojich príslušných členských základní si uvedomujú zvýšenú mieru zodpovednosti za presadzovanie, uplatňovanie a ďalší vývoj slovenskej právnej úpravy spätného zberu odpadových pneumatík a majú na riadnom plnení povinností v oblasti ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi. Podľa výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Turčányho „ambíciou spolupráce je vzájomné poskytovanie súčinnosti pri výklade a aplikácii legislatívy v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov pneumatík.“ Konateľ ELT Management Company Slovakia, s. r. o. Radim Filák na margo začínajúcej spolupráce konštatuje: „Máme záujem na tom, aby systém fungoval priateľky k životnému prostrediu a zodpovedne k úlohám a povinnostiam každého, kto pôsobí v tejto oblasti. Preto si uvedomujeme, že riadne prevádzkovanie celoštátnej zbernej siete predstavuje dôležitý predpoklad pre zabránenie prenášania záťaže za nakladanie s odpadovými pneumatikami na obce.“ ELTMA sa podľa jeho slov preto zaväzuje riadne prevádzkovať spomínanú celoštátnu zbernú sieť a odoberať odpadové pneumatiky od zazmluvnených distribútorov v obciach, nezávislé od množstva nimi predaných nových pneumatík. ELTMA je prevádzkovateľom celoštátneho autorizovaného systému pre plnenie povinností spätného zberu pneumatík. Jej zakladateľmi sú spoločnosti Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin a Pirelli, ako aj desiatky ďalších výrobcov predstavujúcich prakticky celý slovenský trh. Viac informácií o spoločnosti nájdete na webovej stránke www.eltma.sk http://www.zmos.sk/spolupraca-pri-spatnom-zbere-pneumatik-zvysi-ochranu-zivotneho-prostredia-.phtml?id3=0&module_action__328020__id_art=25314#m_328020

Táto stránka používa cookies. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov na ich základe a o Vašich právach nájdete v týchto informáciách o ochrane osobných údajov. Nižšie môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov pre uvedený účel.