Spoločne vytvárame lepší svet

Naším cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky v oblasti spätného odberu pneumatík a vytvoriť hodnoty v súlade so spoločenskou zodpovednosťou výrobcov a dovozcov pneumatík.

1

Je to jednoduché

Použité pneumatiky je možné odovzdať na 3 000 zberných miestach na celom Slovensku. Sú takmer na každom rohu. Väčšina z nich sú samotné predajne pneumatík. Preto je najlepšie, ak svoje použité pneumatiky po skončení životnosti necháte pri výmene v pneuservise. Pneumatiky môžete tiež jednoducho odniesť na najbližšie zberné miesto. Nemusíte sa objednávať ani nič platiť. Pneumatiky jednoducho odovzdáte na mieste.

2

Je to zdarma

Spätný odber pneumatík je bezplatný na všetkých našich zberných miestach. Nezáleží na tom, kde bývate. V skutočnosti sme jediná štátom autorizovaná spoločnosť na spätný odber pneumatík. To znamená, že recyklácia je financovaná z recyklačných poplatkov. Tie sú súčasťou ceny pneumatiky pri jej kúpe.

3

Prečo je to dôležité

Pneumatiky sú skonštruované tak, aby vydržali desiatky tisíc kilometrov za každého počasia. Táto odolnosť však znamená, že sa len tak samé nerozpadnú. Obsahujú rôzne škodlivé látky a ťažké kovy, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii spôsobiť znečistenie pôdy, vody a ovzdušia. Ak sa pneumatiky nechajú ležať alebo odhodia v prírode, môžu sa ľahko stať príčinou požiaru. To je nielen nebezpečné, ale do ovzdušia sa uvoľňujú aj toxické látky.

Odovzdaním pneumatík na recykláciu zabezpečíte, že budú recyklované alebo zlikvidované v súlade so smernicami. Recykláciou pneumatík umožníte ich opätovné použitie, a tým šetríte planétu. Z recyklovaných pneumatík možno vyrobiť nové výrobky, ako sú gumové dlaždice, podložky, izolačné materiály, protihlukové bariéry alebo asfaltové zmesi na cesty. Znižuje sa tým ekologická záťaž a prispieva sa k znižovaniu množstva odpadu a ochrane životného prostredia. Recyklácia pneumatík je teda zodpovedný spôsob, ako nakladať so špecifickým druhom odpadu a zachovať zdroje pre budúce generácie.

Kde pneumatiky odovzdať?

Naše zberné miesto ľahko spoznáte podľa nálepky s logom Eltma "Miesto spätného odberu". Alebo ich môžete jednoducho vyhľadať na našej mape.

Buďte súčasťou zmeny

Prostredníctvom nášho kolektívneho systému ponúkame dovozcom a výrobcom pneumatík jednoduchý a účinný spôsob, ako splniť svoje zákonné povinnosti a zároveň pomôcť znížiť negatívny vplyv použitých pneumatík na životné prostredie.

Prečo sa stať naším účastníkom?

Zakladajúce spoločnosti

Zakladateľmi kolektívneho systému ELTMA sú nasledujúce spoločnosti: