Spoločne vytvárame lepší svet

Naším cieľom je nastaviť rovnaké podmienky v oblasti spätného zberu pneumatík a vytvárať hodnoty zodpovedajúce spoločenskej zodpovednosti výrobcov a dovozcov pneumatík.

Zakladajúci spoločnosti

Zakladateľmi OZV sú: