Spoločne vytvárame lepší svet

Naším cieľom je nastaviť rovnaké podmienky v oblasti spätného odberu pneumatík a vytvárať hodnoty zodpovedajúce spoločenskej zodpovednosti výrobcov a dovozcov pneumatík.
Zakladateľmi OZV sú

Aktuálne

PRE DISTRIBÚTOROV

23. 03. 2016

Ponúkame Vám zapojiť sa do systému bezplatného zberu opotrebovaných pneumatík.

OPOTREBOVANÁ PNEUMATIKA NEPATRÍ NA ZBERN...

11. 10. 2016

Kam s ojazdenými pneumatikami - informácie pre občanov

Spolupráca so Združením miest a obcí Slo...

21. 02. 2017

Spolupráca pri spätnom zbere pneumatík zvýši ochranu životného prostredia