Pár slov o nás

Sme nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným ELT Management Company Slovakia (Eltma), ktorá od roku 2016 umožňuje povinnosť spätného odberu pneumatík v Slovenskej republike a so súhlasom Ministerstva životného prostredia.

Eltma bola založená spoločnosťami Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s. r. o., Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s. r. o. a Pirelli Tyre (Suisse) S. A., ktoré ho zároveň neustále jednoznačne podporujú.

Pirelli
Bridgestone
Continental
GoodYear
Michelin

Naša misia

Všetkým výrobcom a dovozcom pneumatík poskytujeme inovatívnu platformu na plnenie ich zákonných povinností.

Zabezpečujeme dodržiavanie všetkých príslušných právnych povinností našich účastníkov. Svojou všeobecnou dôveryhodnosťou a dôrazom na hospodárnosť a udržateľnosť prevádzky prehlbujeme vzájomne výhodnú spoluprácu medzi výrobcami, obcami, spracovateľmi, predajcami a ostatnými zainteresovanými stranami zapojené do nakladania s odpadovými pneumatikami.

Sme súčasťou Európskeho združenia výrobcov pneumatík a spracovateľov gumy ETRMA https://www.etrma.org/ THE EUROPEAN TYRE & RUBBER a MANUFACTURERS’ ASSOCIATION, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - Sekcie odpadového hospodárstva.

Spoločnosť Eltma je riadená transparentne a  v súlade so zásadou nediskriminácie.

Spôsob fungovania kolektívneho systému a recyklácie

Eltma ako autorizovaný kolektívny systém organizuje zber a spracovanie pneumatík. Financovanie je zabezpečené z recyklačného poplatku. Zber a  likvidácia je v rukách našich spracovateľov vybraných na základe výberového konania. Pneumatiky sa zbierajú na jednotlivých zberných miestach a  odvážajú sa na spracovanie. Odpadové pneumatiky sa môžu využiť na energetické zhodnotenie. Zariadenie na energetické spracovanie pneumatík musí mať licenciu od ČIŽP, ktorá vykonáva aj kontrolu a monitoring spaľovania a emisií.

Materiálovému zhodnocovaniu predchádza separácia oceľových kordov, textílií a  gumového granulátu. Oceľové kordy sa ďalej používajú v metalurgickom priemysle, textílie napríklad v izolačných doskách. Gumový granulát sa používa na výrobu povrchov pre priemysel, jazdecké stajne, tlmiacich podložiek pre železnice, náhrad kovových poklopov a ďalších výrobkov.

Legislatíva

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu. Predmetom zákona sú programové dokumenty v odpadovom hospodárstve, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, rozšírená zodpovednosť výrobcov, nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov.

Činnosť OZV rieši § 28, povinnosti výrobcu pneumatík § 70, povinnosti distribútora § 71. Všetky platné právne predpisy nájdete na minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/pravne-predpisy/. Na stránkach MŽP tiež nájdete zoznam registrovaných výrobcov pneumatík - výrobca, dovozca a register osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na tzv. distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celý prevádzkový čas a bezplatne. Od 1.5.2017 môže obec zbierať pneumatiky na zbernom dvore alebo na určenom mieste, a to podľa platného VZN.

Kontakt pre média

Ak chcete získať viac informácií alebo požiadať o komentár, kontaktujte nás na adrese provoz@eltma.cz alebo na našej infolinke.

Radi vám pomôžeme, ako len budeme môcť.