Rozhodnutie o predĺžení autorizácie

16. 11. 2020
MŽP rozhodlo o predĺžení autorizácie OZV Eltma do 31.12.2024