O nás

Sme organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným ELT Management Company Slovakia (Eltma).

V nadväznosti na získanie oprávnenia od Ministerstva životného prostredia SR číslo 0005/PNE/OZV/A/16–3.3 prevádzkujeme kolektívny systém, ktorý firmám umožňuje plnenie povinností spätného zberu pneumatík v Slovenskej republike. Autorizáciu nájdete v sekcii Účastníci - Dokumenty.

Ambíciou Eltmy je od tretieho kvartálu 2016 sprístupniť všetkým výrobcom a dovozcom pneumatík inovatívnu platformu pre plnenie ich zákonných povinností.

Eltma bola založená spoločnosťami Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Slovakia, s. r. o., Michelin Hungária Kft. a Pirelli Slovakia, s. r. o., ktoré týmto krokom prejavili platforme svoju jednoznačnú podporu.

Naša misia

Eltma zaistí plnenie všetkých príslušných zákonných povinností svojich účastníkov, bude spravovaná transparentne a v súlade so zásadou nediskriminácie. Svojou všeobecnou dôveryhodnosťou a dôrazom na hospodárnosť a udržateľnosť fungovania chce Eltma prehĺbiť vzájomne prospešnú spoluprácu výrobcov, spracovateľov, predajcov a ďalších subjektov v oblasti nakladania s odpadovými pneumatikami.

Sme súčasťoou ETRMA http://www.etrma.org/ THE EUROPEAN TYRE & RUBBER MANUFACTURERS’ ASSOCIATION, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - Sekcie odpadového hospodárstva.

Systém fungovania organizácie zodpovednosti výrobcov, recyklácia

Eltma ako autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov organizuje zvoz a likvidáciu pneumatík. Financovanie je zabezpečené účastníckym poplatkom, náklady zberu a likvidácie nesú výrobcovia. Zvoz a likvidácia je v rukách našich spracovateľov, vybraných na základe výberového konania. Pneumatiky sú zvážané z jednotlivých zberných miest - od distribútorov, obcí a prevážané na spracovanie. Odpadové pneumatiky sa využívajú podľa platného POH. Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania na úroveň 80 % s 15 % energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na úroveň maximálne 1 %.

Materiálovému využitiu predchádza separácia oceľových kordov, textilu a gumového granulátu. Oceľové kordy sú ďalej použité v hutníckom priemysle, textil napríklad do izolačných dosiek. Z gumového granulátu sa vyrábajú povrchy pre priemysel, športoviská, tlmiace podložky pod koľaje, náhrady za kovové poklopy atď.

Naša spoločnosť garantuje 100% zpracovanie a využitie vyzbieraných odpadových pneumatík. Odovzdáním na naše zberná miesta dávate možnost Vašej pneumatike dať život novým výrobkom.

Legislatíva

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu. Predmetom zákona sú programové dokumenty v odpadovom hospodárstve, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, rozšírená zodpovednosť výrobcov, nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov.

Činnosť OZV rieši § 28, povinnosti výrobcu pneumatík § 70, povinnosti distribútora § 71. Všetky platné právne predpisy nájdete na http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/pravne-predpisy/ Na stránkach MŽP tiež nájdete zoznam registrovaných výrobcov pneumatík - výrobca, dovozca a register osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celý prevádzkový čas a bezplatne. Od 1.5.2017 môže obec zbierať pneumatiky na zbernom dvore alebo na určenom mieste, a to podľa platného VZN.

Tlačové správy, média

Tu nájdete odkazy na tlačové správy a správy z médií o OZV Eltma. V prípade záujmu o viac informácií alebo požiadavky na vyjadrenie nás prosím kontaktujte na marketing@eltma.sk alebo na telefóne +421 911 140 657.
Radi Vám budeme akokoľvek nápomocní.

Pravda, 11.4.2019

Jar prichádza a s ňou aj výmena pneumatík

16. 04. 2019

Auto pravda, 3.4.2019

Z ojazdených pneumatík môžu byť po recyklácii nové, užitočné...

16. 04. 2019

Pravda, 14.3.2019

Ojazdené pneumatiky od vás musí prevziať každý pneuservis či...

21. 03. 2019

Plus jeden deň, Február 2019

Kam s ojazdenými pneumatikami

21. 02. 2019

Pod kapotou, Február 2019

Ako má vyzerať spoľahlivá zimná pneumatika?

08. 02. 2019

Pravda, november 2018

Kam s ojazdenými pneumatikami

26. 11. 2018

Pod kapotou, november 2018

Toto je druhý, zaujímavý život pneumatík, keď doslúžia

23. 11. 2018

Pod kapotou, november 2018

Prezuli ste na zimné. Už viete, čo spravíte s letnými pneuma...

08. 11. 2018

Nový Čas, oktober 2018

Prezúvate pneumatiky? Ojazdené nechajte v pneuservise

16. 10. 2018

Pod kapotou, september 2018

Viete, kam s ojazdenými pneumatikami?

14. 09. 2018

Pravda, september 2018

Kam s ojazdenými pneumatikami

22. 10. 2018

Nový Čas, júl 2018

Doprajte svojej opotrebovanej pneumatike druhý život

23. 07. 2018

Pravda, jún 2018

Kam s ojazdenými pneumatikami

15. 06. 2018

Pod kapotou, jún 2018

Vymeňte svoju starú – najlepšie sa jej zbavte úplne zadarmo

14. 06. 2018

Nový Čas, máj 2018

Doprajte svojej opotrebovanej pneumatike druhý život

28. 05. 2018

Pravda, marec 2018

Kam s ojazdenými pneumatikami

26. 03. 2018

Pod kapotou, marec 2018

Kam s ojazdenými pneumatikami

14. 06. 2018

Nový Čas, február 2018

Doprajte svojej opotrebovanej pneumatike druhý život

26. 02. 2018

Informácia o ochrane osobných údajov - c...

Informácie v rámci GDPR

28. 05. 2018
Táto stránka používa cookies. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov na ich základe a o Vašich právach nájdete v týchto informáciách o ochrane osobných údajov. Nižšie môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov pre uvedený účel.