O nás

Sme organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným ELT Management Company Slovakia (Eltma).

V nadväznosti na získanie oprávnenia od Ministerstva životného prostredia SR číslo 0005/PNE/OZV/A/16–3.3 prevádzkujeme kolektívny systém, ktorý firmám umožňuje plnenie povinností spätného zberu pneumatík v Slovenskej republike. Autorizáciu nájdete v sekcii Účastníci - Dokumenty.

Ambíciou Eltmy je od tretieho kvartálu 2016 sprístupniť všetkým výrobcom a dovozcom pneumatík inovatívnu platformu pre plnenie ich zákonných povinností.

Eltma bola založená spoločnosťami Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Slovakia, s. r. o., Michelin Hungária Kft. a Pirelli Slovakia, s. r. o., ktoré týmto krokom prejavili platforme svoju jednoznačnú podporu.

Naša misia

Eltma zaistí plnenie všetkých príslušných zákonných povinností svojich účastníkov, bude spravovaná transparentne a v súlade so zásadou nediskriminácie. Svojou všeobecnou dôveryhodnosťou a dôrazom na hospodárnosť a udržateľnosť fungovania chce Eltma prehĺbiť vzájomne prospešnú spoluprácu výrobcov, spracovateľov, predajcov a ďalších subjektov v oblasti nakladania s odpadovými pneumatikami.

Sme súčasťoou ETRMA http://www.etrma.org/ THE EUROPEAN TYRE & RUBBER MANUFACTURERS’ ASSOCIATION, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - Sekcie odpadového hospodárstva.

Systém fungovania organizácie zodpovednosti výrobcov, recyklácia

Eltma ako autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov organizuje zvoz a likvidáciu pneumatík. Financovanie je zabezpečené účastníckym poplatkom, náklady zberu a likvidácie nesú výrobcovia. Zvoz a likvidácia je v rukách našich spracovateľov, vybraných na základe výberového konania. Pneumatiky sú zvážané z jednotlivých zberných miest - od distribútorov, obcí a prevážané na spracovanie. Odpadové pneumatiky sa využívajú podľa platného POH. Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania na úroveň 80 % s 15 % energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na úroveň maximálne 1 %.

Materiálovému využitiu predchádza separácia oceľových kordov, textilu a gumového granulátu. Oceľové kordy sú ďalej použité v hutníckom priemysle, textil napríklad do izolačných dosiek. Z gumového granulátu sa vyrábajú povrchy pre priemysel, tlmiace podložky pod koľaje, náhrady za kovové poklopy atď.

Naša spoločnosť garantuje 100% zpracovanie a využitie vyzbieraných odpadových pneumatík. Odovzdáním na naše zberná miesta dávate možnost Vašej pneumatike dať život novým výrobkom.

Legislatíva

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu. Predmetom zákona sú programové dokumenty v odpadovom hospodárstve, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, rozšírená zodpovednosť výrobcov, nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov.

Činnosť OZV rieši § 28, povinnosti výrobcu pneumatík § 70, povinnosti distribútora § 71. Všetky platné právne predpisy nájdete na http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/pravne-predpisy/ Na stránkach MŽP tiež nájdete zoznam registrovaných výrobcov pneumatík - výrobca, dovozca a register osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na tzv. distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celý prevádzkový čas a bezplatne. Od 1.5.2017 môže obec zbierať pneumatiky na zbernom dvore alebo na určenom mieste, a to podľa platného VZN.

Tlačové správy, média

Tu nájdete odkazy na tlačové správy a správy z médií o OZV Eltma. V prípade záujmu o viac informácií alebo požiadavky na vyjadrenie nás prosím kontaktujte na marketing@eltma.sk alebo na telefóne +421 911 140 657.
Radi Vám budeme akokoľvek nápomocní.

HN.sk, 18.11.2021

Trápi vás po každej sezóne otázka, čo robiť s ojazdenými gum...

23. 11. 2021

Pravda.sk, 22.10.2021

Kam s ojazdenými pneumatikami?

10. 11. 2021

Pravda, 20.10.2021

Kam s ojazdenými pneumatikami?

10. 11. 2021

Pravda.sk, 06.10.2021

A je to tu!

07. 10. 2021

MY, 21.-27.09.2021

Doprajte svojej opotrebovanej pneumatike druhý život

05. 10. 2021

Pravda.sk

Kam s ojazdenými pneumatikami?

05. 10. 2021

HN.sk, 18.08.2021

Výsledky OZV Eltma v časoch pandémie

18. 08. 2021

HN.sk, 23.07.2021

Kam s ojazdenými pneumatikami?

23. 07. 2021

MY, 15.06.2021

Doprajte svojej opotrebovanej pneumatike druhý život

26. 08. 2021

HNonline.sk, 15.05.2021

Dajme ojazdeným pneumatikám druhú šancu. Nič nás to nestojí.

14. 05. 2021

Pravda.sk, 29.04.2021

Aké povinnosti vyplývajú dovozcom a výrobcom pneumatík na Sl...

29. 04. 2021

HN.sk., 16.04.2021

Prezuli ste na letné a zimné pneumatiky už vám doslúžili?

19. 04. 2021

MY, 17.03.2021

Doprajte svojej opotrebovanej pneumatike druhý život

19. 04. 2021

Pravda.sk, 24.02.2021

Zákonné povinnosti spojené s odpadovými pneumatikami

25. 02. 2021

Informácia o ochrane osobných údajov - c...

Informácie v rámci GDPR

28. 05. 2018
Táto stránka používa cookies. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov na ich základe a o Vašich právach nájdete v týchto informáciách o ochrane osobných údajov. Nižšie môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov pre uvedený účel.