O nás

Sme organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným ELT Management Company Slovakia (Eltma).

V nadväznosti na získanie oprávnenia od Ministerstva životného prostredia SR číslo 0005/PNE/OZV/A/16–3.3 prevádzkujeme kolektívny systém, ktorý firmám umožňuje plnenie povinností spätného zberu pneumatík v Slovenskej republike. Autorizáciu nájdete v sekcii Účastníci - Dokumenty. Autorizácia bola predĺžená do 31.12.2024.

Ambíciou Eltmy je od tretieho kvartálu 2016 sprístupniť všetkým výrobcom a dovozcom pneumatík inovatívnu platformu pre plnenie ich zákonných povinností.

Eltma bola založená spoločnosťami Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Slovakia, s. r. o., Michelin Hungária Kft. a Pirelli Slovakia, s. r. o., ktoré týmto krokom prejavili platforme svoju jednoznačnú podporu.

Naša misia

Eltma zaistí plnenie všetkých príslušných zákonných povinností svojich účastníkov, bude spravovaná transparentne a v súlade so zásadou nediskriminácie. Svojou všeobecnou dôveryhodnosťou a dôrazom na hospodárnosť a udržateľnosť fungovania chce Eltma prehĺbiť vzájomne prospešnú spoluprácu výrobcov, spracovateľov, predajcov a ďalších subjektov v oblasti nakladania s odpadovými pneumatikami.

Sme súčasťoou ETRMA http://www.etrma.org/ THE EUROPEAN TYRE & RUBBER MANUFACTURERS’ ASSOCIATION, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - Sekcie odpadového hospodárstva.

Systém fungovania organizácie zodpovednosti výrobcov, recyklácia

Eltma ako autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov organizuje zvoz a likvidáciu pneumatík. Financovanie je zabezpečené účastníckym poplatkom, náklady zberu a likvidácie nesú výrobcovia. Zvoz a likvidácia je v rukách našich spracovateľov, vybraných na základe výberového konania. Pneumatiky sú zvážané z jednotlivých zberných miest - od distribútorov, obcí a prevážané na spracovanie. Odpadové pneumatiky sa využívajú podľa platného POH. Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2025 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania na úroveň 75 % s 24 % energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na úroveň maximálne 1 %.

Materiálovému využitiu predchádza separácia oceľových kordov, textilu a gumového granulátu. Oceľové kordy sú ďalej použité v hutníckom priemysle, textil napríklad do izolačných dosiek. Z gumového granulátu sa vyrábajú povrchy pre priemysel, tlmiace podložky pod koľaje, náhrady za kovové poklopy atď.

Naša spoločnosť garantuje 100% spracovanie a využitie vyzbieraných odpadových pneumatík. Odovzdáním na naše zberné miesta dávate možnost Vašej pneumatike dať život novým výrobkom.

Legislatíva

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu. Predmetom zákona sú programové dokumenty v odpadovom hospodárstve, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, rozšírená zodpovednosť výrobcov, nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov.

Činnosť OZV rieši § 28, povinnosti výrobcu pneumatík § 70, povinnosti distribútora § 71. Všetky platné právne predpisy nájdete na http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/pravne-predpisy/ Na stránkach MŽP tiež nájdete zoznam registrovaných výrobcov pneumatík - výrobca, dovozca a register osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na tzv. distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celý prevádzkový čas a bezplatne. Od 1.5.2017 môže obec zbierať pneumatiky na zbernom dvore alebo na určenom mieste, a to podľa platného VZN.

Tlačové správy, média

Tu nájdete odkazy na tlačové správy a správy z médií o OZV Eltma. V prípade záujmu o viac informácií alebo požiadavky na vyjadrenie nás prosím kontaktujte na provoz@eltma.cz alebo našu infolinku.
Radi Vám budeme akokoľvek nápomocní.

MY, 15.11. - 21.11.2022

Doprajte svojej opotrebovanej pneumatike druhý život

23. 11. 2022

Auto&Tech, príloha denníka Pravda, 16.11...

Kam s ojazdenými pneumatikami

16. 11. 2022

Pravda.sk, 14.11.2022

Ojazdené pneumatiky nechajte v pneuservise - zadarmo

14. 11. 2022

HN online.sk, 02.11.2022

Opotrebované pneumatiky patria do pneuservisu

02. 11. 2022

HN magazín, 28.10.2022

Aké povinnosti vyplývajú dovozcom a výrobcom pneumatík na Sl...

31. 10. 2022

MY, 18.10. - 24.10.2022

Kam s ojazdenými pneumatikami

25. 10. 2022

Pravda.sk, 04.10.2022

Vaše ojazdené pneumatiky vráťte do pneuservisu. Zadarmo

19. 10. 2022

Pravda - špeciálna príloha Auto&Tech 21....

Kam s ojazdenými pneumatikami

26. 10. 2022

Pravda.sk, 25.07.2022

Ojazdenú pneumatiku nechajte v pneuservise - ZADARMO

25. 07. 2022

HN online.sk, 22.07.2022

Vaše ojazdené pneumatiky vráťte do pneuservisu. Zadarmo

22. 07. 2022

HN magazín, 22.07.2022

Aké povinnosti vyplývajú dovozcom a výrobcom pneumatík na Sl...

22. 07. 2022

Podcast Pravda

Kam s ojazdenou pneumatikou - odpovedá OZV Eltma

19. 07. 2022

Pravda - špeciálna príloha Auto&Tech 15....

Kam s ojazdenými pneumatikami

16. 06. 2022

MY, 14.06. - 20.06.2022

Doprajte svojej opotrebovanej pneumatike druhý život

16. 06. 2022

Pravda.sk, 16.05.2022

Ojazdenú pneumatiku nechajte v pneuservise - ZADARMO

17. 05. 2022

HN online.sk, 06.05.2022

Čo robiť s ojazdenými gumami? Riešenie je jednoduché, vráťte...

06. 05. 2022

Hospodárske noviny, 02.05.2022

Recyklácia naráža na problém s gumami

03. 05. 2022

HN magazín, 14.04.2022

Aké povinnosti vyplývajú dovozcom a výrobcom pneumatík na Sl...

14. 04. 2022

Forbes, 08.03.2022

Z odpadových pneumatík ekologické a ekonomické využitie

04. 04. 2022

Pravda.sk, 10.02.2022

Pneumatiky nie sú komunálnym odpadom

10. 02. 2022

Informácia o ochrane osobných údajov - c...

Informácie v rámci GDPR

28. 05. 2018