Dňa 24. 6. 2024 dôjde k spusteniu aktualizovaného Informačného systému Eltma, môžu sa vyskytnúť technické problémy. Prihlasovacie údaje Vám budú zaslané emailom. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť. V prípade dotazov nás prosím kontaktujte emailovo alebo na našej infolinke.

Na čo ste sa vždy chceli spýtať?

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nám kladiete. Chceme vám čo najviac uľahčiť cestu k správnym informáciám, preto sme pripravili túto zbierku odpovedí. Ak máte otázku, ktorú tu nenájdete, neváhajte nás kontaktovať.

Kde môžu odovzdať pneumatiky?

Použité pneumatiky je možné odovzdať na našich zberných miestach zdarma. Mapku zberných miest nájdete na našich webových stránkach http://www.eltma.sk v sekcii Zberné miesta.

Je spätný odber zdarma?

Áno, odovzdávanie pneumatík je bez nároku na poplatok. Príspevok za ich recykláciu bol uhradený pri nákupe výrobku.

Koľko kusov pneumatík môžem odovzdať?

Odovzdávať pneumatiky je potrebné priebežne, ideálne ihneď po prezutí na nové pneumatiky. Pokiaľ by ste odovzdávali viac kusov na jednom zbernom mieste, môžu Vás z dôvodu naplnenej kapacity odmietnuť.

Kúpil som pozemok a sú na ňom pneumatiky, čo s nimi?

V tomto prípade ide o odpadové pneumatiky, ktoré do spätného zberu pneumatík nepatria. Je potrebné kontaktovať niektorú z odpadových spoločností a dohodnúť sa s nimi na odvoze týchto pneumatík.

Ako postupovať v prípade, že mi na zbernom mieste odmietli prevziať pneumatiky?

Ak zberné miesto odmietlo prevziať pneumatiky, kontaktujte nás prostredníctvom emailu na info@eltma.sk. V e-maile prosím uveďte, o aké zberné miesto sa jedná a stručne popíšte situáciu. Eltma následne zberné miesto kontaktuje a zisťuje z akého dôvodu pneumatiky odmietli prevziať. Na vyjadrenie má zberné miesto 10 dní, v priebehu tejto doby je dočasne zablokované. V prípade, že sa situácia opakuje, môže Eltma na základe Všeobecných podmienok prevádzky zberných miest, zberné miesto zmluvne pokutovať alebo s ním vypovedať zmluvu.
Vy medzitým môžete pneumatiky odovzdať na akomkoľvek inom zbernom mieste