Na čo ste sa vždy chceli spýtať?

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nám kladiete. Chceme vám čo najviac uľahčiť cestu k správnym informáciám, preto sme pripravili túto zbierku odpovedí. Ak máte otázku, ktorú tu nenájdete, neváhajte nás kontaktovať.

Prečo sa stať účastníkom Organizácie zodpovednosti výrobcov Eltma?

Ak ste výrobca dovozca pneumatík a uvádzate pneumatiky na trh v Slovenskej republike (tj. vyrábate alebo nakupujete zo zahraničia a dovážate na Slovensko vzťahujú sa na Vás povinnosti stanovené zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zákon o odpadoch) Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch je možné realizovať individuálne alebo kolektívne prostredníctvom našej organizácie zodpovednosti výrobcov Eltma, ktorá za výrobcov dovozcov plní všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy Slovenskej republiky. Vzhľadom na množstvo a zložitosť zákonných povinností odporúčame zapojiť sa do našej organizácie zodpovednosti výrobcov.

Aké sú podmienky účasti a aké dokumenty je potrebné vyplniť?

V prípade Vášho záujmu o to, byť súčasťou našej organizácie zodpovednosti výrobcov Eltma, Vám zašleme Všeobecné podmienky účasti, ktoré si môžete dohľadať aj na našich internetových stránkach v sekcii Účastníci. Vo Všeobecných podmienkach účasti sú uvedené informácie o tom, akú evidenciu ako výrobca/dovozca budete v rámci nášho Informačného systému viesť, aký recyklačný poplatok sa Vás týka a ďalšie informácie, ktoré Vám bližšie špecifikujú našu vzájomnú spoluprácu.

Pokiaľ budete s našimi Všeobecnými podmienkami účasti súhlasiť, a rozhodnete sa s nami spolupracovať zašleme Vám Zmluvu o plnení vyhradených povinností a Vstupnú špecifikáciu vrátane ďalších pokynov na ich vyplnenie:

1) Po vyplnení Zmluvy o plnení vyhradených povinností a Vstupnej špecifikácie (s ich vyplnením Vám radi pomôžeme na našej infolinke) nám oba dokumenty prosím zašlite na našu
korešpondenčnú adresu v dvoch kópiách.

2) Po uzavretí zmluvy od nás obdržíte prihlasovacie údaje do nášho Informačného systému.

3) Po registrácií a sprístupnení Informačného systému si každý štvrťrok budete zadávať hlásenie o množstve pneumatík uvedených na trh. Hlásenie je potrebné podať v období do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení štvrťroka. V prípade, že si s vyplnením nebudete vedieť dať rady, sme Vám k dispozícií na našej infolinke a radi Vám s vyplnením pomôžeme. Na základe uvedených hodnôt Vám bude vystavená faktúra.

Aká je lehota na vybavenie a registráciu žiadosti ?

Registrácia prebieha ihneď po fyzickom obdržaní registračných dokumentov.

Aké pneumatiky podliehajú hláseniu?

Pneumatika je podľa zákona súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov, vrátane protektorovanej pneumatiky.

Povinnosti podľa zákona o odpadoch sa nevzťahujú na pneumatiky dodávané pre výrobu motorových alebo nemotorových vozidiel, ktoré boli následne namontované na tieto vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.

S výnimkou vyššie uvedeného sa hlásia všetky pneumatiky určené na motorové a nemotorové vozidlá:

 • motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny (osobné vozidlá, autobusy)
 • motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu (nákladné vozidlá)
 • prípojné vozidlá (návesy a prívesy)
 • kolesové traktory
 • pásové traktory
 • prípojné vozidlá za traktor
 • ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor
 • pracovné stroje nesené či samohybné
 • snežné skútre
 • záprahové vozidlá
 • bicykle
 • bicykle s pomocným motorčekom
 • kolobežky s pomocným motorčekom
 • motorové ručné vozíky
 • jednonápravové traktory s prívesom
 • samovyvažovacie vozidlá
 • automatizované doručovacie vozidlá