Dňa 24. 6. 2024 dôjde k spusteniu aktualizovaného Informačného systému Eltma, môžu sa vyskytnúť technické problémy. Prihlasovacie údaje Vám budú zaslané emailom. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť. V prípade dotazov nás prosím kontaktujte emailovo alebo na našej infolinke.

Na čo ste sa vždy chceli spýtať?

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nám kladiete. Chceme vám čo najviac uľahčiť cestu k správnym informáciám, preto sme pripravili túto zbierku odpovedí. Ak máte otázku, ktorú tu nenájdete, neváhajte nás kontaktovať.

Ako sa stať zberným miestom?

Pre zriadenie zberného miesta navštívte Zberné miesta na našom webe: https://www.eltma.sk/zberna-miesta kde nájdete Zmluvu o zriadení zberného miesta a Vstupnú špecifikáciu. Oba tieto vyplnené dokumenty zašlite na našu korešpondenčnú adresu v dvoch kópiách. Hneď ako dokumenty fyzicky obdržíme a spracujeme, pošleme Vám na Váš e-mail prihlasovacie údaje do nášho Informačného systému. Následne si budete môcť zadať objednávku na zvoz pneumatík.

Odporúčame si prečítať aj Všeobecné podmienky prevádzky zberných miest, ktoré taktiež nájdete na našich webových stránkach, a ktoré sú súčasťou Zmluvy o zriadení zberného miesta . V nich sa dozviete, ako spätný odber funguje, aká je minimálna a maximálna hmotnosť potrebná pro správne zadanie objednávky. V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii na našej infolinke alebo na e-mailové adrese info@eltma.sk.

Ako vyplniť vstupnú špecifikáciu , konkrétne kolónky „vybavenie a zabezpečenie “ a dostupnosť pre dopravnú a manipulačnú techniku“

Do kolónky „Vybavenie a zabezpečenie “ sa vyplňuje informácia o zbernom mieste - či je napr. areál oplotený, disponuje kamerovým systémom atď. Primerané zabezpečenie je dôležité z dôvodu, aby na miesto nemohol ktokoľvek kedykoľvek odhodiť iný odpad.
Do kolónky Dostupnosť pre dopravnú a manipulačnú techniku“ je potrebné vyplniť, či je zberné miesto dostupné napr. z hlavnej cesty, ktorou bez problémov prejde nákladné auto s manipulačnou technikou, prípadne kamión, alebo naopak či ide o nespevnenú cestu, úzku cestu a podobne. Podľa týchto informácii sa riadi dopravca, ktorý zabezpečuje zvozy pneumatík a na zberné miesta tak môže poslať vhodný prepravný prostriedok .

Aká je minimálna objednávka na zvoz pneumatík?

Minimálna objednávka podľa našich Všeobecných podmienok na zvoz je 700 kg, čo je v prepočte asi 100 kusov pneumatík.

Potrebujem pomôcť s prihlásením do systému z dôvodu straty prihlasovacích údajov. Prípadne vytvoriť registráciu na novou osobu.

V prípade straty prihlasovacích údajov prosím volajte na našu infolinku, prípadne nám napíšte na emailovú adresu: info@eltma.sk, kde Vám pomôžeme s aktualizáciou Vašich prihlasovacích údajov. Ak daná kontaktná osoba už vo vašej spoločnosti nepracuje, je potrebné vytvoriť novú kontaktnú osobu. Na to budeme potrebovať meno a priezvisko novej kontaktnej osoby, e-mailovú adresu a telefónny kontakt. Novej vytvorenej kontaktnej osobe budú zaslané nové prihlasovacie údaje.

Jak postupovať v prípade zmeny údajov (zmena adresy zberného miesta, zmena IČO)?

V prípade zmeny údajov nás kontaktujte vždy písomne e-mailom. Ak dôjde len k zmene adresy, alebo názvu zberného miesta, stačí vyplniť novú Vstupnú špecifikáciu, ktorú nájdete na našich webových stránkach v záložke Zberné miesta a zaslať nám ju poštou.
V prípade, že sa zmení IČO je potreba zaslať novú Zmluvu o zriadení zberného miesta a Vstupnú špecifikáciu.

Ako postupovať v prípade ukončenia podnikania?

Je potrebné zaslať písomnú výpoveď, bude stačiť aj prostredníctvom e-mailu. Na základe písomného vyjadrenia bude zberné miesto u nás deaktivované a vymazané z verejnej mapky uvedenej na našich webových stránkach.

Ako môže zaregistrovať zberné miesto obec?

Predtým ako registrujeme obec ako zberné miesto je potrebné aby spätný odber pneumatík bol v obci upravený vo všeobecne záväznom nariadení obce (VZN). Nakladanie s odpadovými pneumatikami by malo byť v samostatnej časti (samostatnom článku, paragrafe), podobne ako napr. elektrozariadenia, batérie apod.
Nie je možné odber pneumatík limitovať na občanov obce/platcov poplatku za komunálny odpad, fyzické osoby, ani na typ pneumatík .
Zberné miesto v obci by malo byť situované ideálne na obecnom zbernom dvore, pokiaľ ho obec má a jeho umiestenie musí byť presne špecifikované vo VZN.
Pokiaľ obec zberným dvorom nedisponuje, je možné určiť aj iné miesto, ktoré musí byť presne špecifikované (jeho presné umiestnenie) priamo v časti o odpadových pneumatikách. Toto miesto musí byť v súlade s našimi Všeobecnými podmienkami prevádzky zberného miesta zabezpečené a bez možnosti voľného prístupu mimo otváracie hodiny. V dobe otváracích hodín musí byť na tomto mieste prítomný personál, ktorý bude prevzatie pneumatík kontrolovať.